Verkrachting voortaan zwaarder gestraft

Leer hoe verkrachtingen voortaan zwaarder gestraft zullen worden in België en wat de gevolgen ervan zijn.

Geschreven door Bart Vosters

Laatste keer bijgewerkt op March 3rd, 2023

Het seksueel strafrecht is grondig herschreven. Vanaf 1 juni 2022 veranderen er heel wat zaken. Zo worden bepaalde straffen verzwaard en worden de leeftijdsgrenzen aangepast. Het begrip "toestemming" wordt voortaan duidelijk omschreven. We geven een overzicht van de voornaamste wijzigingen.

 

 

Toestemming als basisprincipe


Het fundament voor de definities van de verschillende vormen van seksueel geweld is de toestemming.

Er is sprake van een misdrijf wanneer de toestemming ontbreekt: Toestemming veronderstelt dat deze uit vrije wil is gegeven. Dit wordt beoordeeld in het licht van de omstandigheden van de zaak. De toestemming kan niet worden afgeleid uit de loutere afwezigheid van verweer van het slachtoffer.

De toestemming kan bovendien voortaan op elk moment worden ingetrokken.

Er is geen toestemming wanneer de seksuele handeling is gepleegd ten nadele van iemand die zich in een kwetsbare toestand bevindt ten gevolge van bewusteloosheid, slaap, angst, invloed van alcohol, verdovende middelen, psychotrope stoffen of enige andere substantie met een soortgelijke uitwerking, een ziekte of een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, waardoor de vrije wil is aangetast. Dit is een aanzienlijke uitbreiding die tot veel minder discussies voor de rechtbank zou moeten leiden.

 

Verkrachting


De definitie van verkrachting wordt aangepast in de nieuwe wetgeving. De penetratie hoeft niet langer volledig te zijn, maar kan ook gedeeltelijk zijn.

Daarnaast kan voortaan tijdens de daad de toestemming ingetrokken worden.

 

Aanranding van de eerbaarheid verdwijnt


Voortaan zal het ontbreken van toestemming ook voldoende zijn om te kunnen spreken van aanranding van de eerbaarheid.

De term aanranding van de eerbaarheid verdwijnt echter uit het strafwetboek. Voortaan zal de term "aantasting van de seksuele integriteit" worden gebruikt.

 

Voyeurisme


Ook voyeurisme krijgt een nieuwe definitie. Het zal niet langer alleen van toepassing zijn op mensen die ontbloot zijn. Ook wanneer personen buiten hun medeweten om geobserveerd worden en dat deel van het lichaam dat zichtbaar is, op grond van de seksuele integriteit en in alle redelijkheid, verhuld zou zijn gebleven.

Concreet zal hierdoor iedereen die onder rokken van dames filmt strafbaar zijn, ook al is de dame in kwestie onder de rok niet ontbloot omdat ze nog een onderbroek draagt.

 

Strengere straffen


Verkrachting is voortaan strafbaar met een straf van 6 maand tot 10 jaar (vroeger was dit van 1 maand tot 5 jaar).

De basisstraf kan dan nog worden verhoogd indien er sprake is van een verzwarende omstandigheid. Zo zijn er verzwarende omstandigheden wanneer er sprake is van: * bedreiging of bij toediening van weerloos makende stoffen * incest * seksueel geweld door een partner * discriminerende drijfveer * als de dader een persoon is die een gezagspositie heeft * in aanwezigheid van meerdere personen * indien het slachtoffer jonger is dan 16 jaar of in een kwetsbare toestand verkeert

De maximumstraf wordt minimaal verhoogd met 5 jaar indien een van de verzwarende omstandigheden aanwezig is. Daarnaast kan een rechter bijkomende straffen opleggen zoals het contactverbod of een ontzetting uit de burgerlijke rechten.

Een rechter kan nu ook voor seksuele misdrijven alternatieve straffen opleggen zoals het elektronisch toezicht, de werkstraf en de autonome probatiestraf. Vroeger waren alternatieve straffen zoals een werkstraf of een autonome probatiestraf niet mogelijk voor seksuele misdrijven. Dit kan voortaan wel. De rechter beschikt voortaan over het ganse straffenarsenaal.

 

Nog Vragen of bijstand nodig?
 
Al onze advocaten zijn gespecialiseerd in strafrecht.
Contacteer ons vrijblijvend.
 
+32 (0)14 73 27 08
info@crimilex.be