Bijgewerkt February 17th, 2024 door Bart Vosters

De werkstraf

De autonome werkstraf is een hoofdstraf die kan worden uitgesproken in correctionele zaken of in politiezaken en houdt in dat de veroordeelde in zijn vrije tijd een aantal uren zal dienen te werken ten gunste van de maatschappij. Tegenover dit werk staat geen vergoeding. Bovendien zal de rechter steeds een bijkomende vervangende gevangenisstraf uits...

2 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 4th, 2023 door Bart Vosters

De leugendetector

In heel veel strafonderzoeken krijgen we te maken met de vraag van de politiediensten of de cliënt zich wil onderwerpen aan een test met de leugendetector (polygraaf). Het ultieme argument dat meestal wordt gebruikt is dat het definitief iemands onschuld kan aantonen. Laat je echter niet vangen : een test met de polygraaf is nooit een goed idee ! Wi...

4 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 3rd, 2023 door Bart Vosters

Verkrachting voortaan zwaarder gestraft

Het seksueel strafrecht is grondig herschreven. Vanaf 1 juni 2022 veranderen er heel wat zaken. Zo worden bepaalde straffen verzwaard en worden de leeftijdsgrenzen aangepast. Het begrip "toestemming" wordt voortaan duidelijk omschreven. We geven een overzicht van de voornaamste wijzigingen.     Toestemming als basisprincipe Het fundament voor de def...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 4th, 2023 door Bart Vosters

Krijgt de getuige een vergoeding?

Wanneer iemand als getuige wordt gedagvaard om te verschijnen voor het Hof van Assisen kan hij of zij dit niet weigeren. De getuige wordt wel vergoed door de Belgische Staat.       De getuige krijgt een vergoeding van 18,03 euro en een reisvergoeding van 0,5516 euro per km op voorwaarde dat de heen- en terugreis meer dan 50 km bedraagt.    Nog Vrage...

0 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt September 26th, 2023 door Bart Vosters

Literatuur

Downloaden   Downloaden...

0 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt February 29th, 2024 door Bart Vosters

Hoge boetes voor wie onterecht parkeert op een plaats voor mensen met een beperking

Voor mensen met een beperking of voor gelijkgestelde groepen worden heel wat voorbehouden parkeerplaatsen voorzien. Ze zijn duidelijk gemarkeerd. Toch is het voor velen blijkbaar verleidelijk om zonder toelating (geldige parkeerkaart) deze plaatsen in te nemen, vooral wanneer in de buurt geen vrije parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Op dergelijk onre...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 14th, 2023 door Bart Vosters

U kreeg een gevangenisbriefje. Wat nu?

Wanneer u werd veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf, zal u deze straf ook moeten ondergaan. In dit artikel leggen we uit hoe de procedure verloopt vanaf de veroordeling tot het moment dat u zich dient aan te melden. Wanneer moet u zich aanmelden?, in welke gevangenis dient dat te gebeuren?, …     Wanneer moet u naar de gevangenis?  Vanaf h...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 3rd, 2023 door Bart Vosters

Moet ik als verdachte persoonlijk aanwezig zijn op de zitting van de rechtbank?

Dikwijls krijgen wij de vraag van cliënten of ze persoonlijk aanwezig dienen te zijn op de zitting waarop hun strafzaak wordt behandeld. De wet is zeer duidelijk : men is niet verplicht persoonlijk aanwezig te zijn. Maar enige voorzichtigheid is toch geboden.      1. Basisprincipe   Het basisprincipe is dat men niet persoonlijk aanwezig moet zijn op...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt January 4th, 2023 door Bart Vosters

Uitvoering van straffen tussen 2 en 3 jaar

Voor gevangenisstraffen van meer dan 2 jaar en maximaal 3 jaar die werden uitgesproken na 31 augustus 2022 gelden voortaan andere regels. Straffen die werden uitgesproken voor 31 augustus 2022 vallen onder de ministeriële omzendbrieven over de toekenning van elektronisch toezicht en over de voorlopige invrijheidstelling.  Samengevat komt het erop ne...

2 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 4th, 2023 door Bart Vosters

Het gebruik van bewakingscamera's

De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007), gekend als "de camerawet" is van toepassing op de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op bewaking en toezicht.     Wat is nu eigenlijk precies een bewakingscamera? In de nieuwe ...

8 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 4th, 2023 door Bart Vosters

Kan een definitief vonnis nog herzien worden?

Soms krijgen we de vraag om te kijken of een zaak toch niet kan heropend worden hoewel de zaak reeds (lang) is afgelopen en de uitspraak reeds definitief is. In principe kunnen definitief beslechte zaken inderdaad worden heropend voor herziening, hoewel het een moeizame procedure blijft.   Bij wet van 11 juli 2018 werd de herzieningsprocedure aangep...

2 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 4th, 2023 door Bart Vosters

Verplicht melden wie de verkeersovertreding beging?

Nergens rijden meer bedrijfswagens rond dan in België. Veel overtredingen worden dan ook begaan aan het stuur van zo'n firmawagen. Omdat de onderneming (een vennootschap of vereniging) de eigenaar van de wagen is, is het niet evident om te achterhalen wie de daadwerkelijke overtreder was.  Justitie vraagt daarom aan deze eigenaar steeds wie het voer...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 4th, 2023 door Bart Vosters

Het (probatie)uitstel

Wanneer een veroordeling met uitstel wordt uitgesproken zal de rechtbank een straf opleggen, maar zal de uitgesproken straf niet effectief worden uitgevoerd, op voorwaarde dat tijdens de door de rechter uitgesproken termijn geen nieuwe feiten worden gepleegd. Deze zogenaamde proefperiode bedraagt minstens 1 en maximum 5 jaar.     Wanneer? De voorwaa...

0 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt February 17th, 2024 door Bart Vosters

Het strafregister uitgelegd

Er bestaat nogal wat verwarring over het strafregister en wat er wel en niet op een dergelijk register terug te vinden is. Bovendien mag het strafregister of strafblad niet verward worden met het uittreksel uit het strafregister.     Strafregister Het strafregister zelf vermeldt zowat alle strafrechtelijke veroordelingen die ooit zijn uitgesproken. ...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt April 25th, 2023 door Bart Vosters

Politierechtbank : bijkomende straffen

Wanneer de politierechter iemand schuldig verklaart aan een overtreding, kan hij een gevangenisstraf, een werkstraf en/of een geldboete opleggen. Naast deze hoofdstraffen kan de politierechter ook bijkomende straffen opleggen. In sommige gevallen is dit zelfs verplicht.      Verval van het recht tot sturen  De politierechter kan een verval van het r...

2 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt February 29th, 2024 door Bart Vosters

Nieuwe regels inzake verzet in strafzaken

Op 19 februari 2016 verscheen de zogenaamde Potpourri II-wet van 5 februari 2016 in het Belgisch Staatsblad. Onder meer de regels inzake het verzet in strafzaken werden grondig hervormd.    Tot voor de nieuwe wet had elke beklaagde het recht om niet op een rechtbankzitting te verschijnen en dus verstek te laten. Daarna kon verzet gedaan worden, zoda...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 4th, 2023 door Bart Vosters

Wie vluchtmisdrijf pleegt, denkt voortaan beter 2 keer na

Wie nadat hij een ongeval heeft veroorzaakt erover zou denken de vlucht te nemen, denkt voortaan beter 2 keer na. De strafwet werd verstrengt en in het slechtste geval riskeer je tot 8 jaar gevangenisstraf.      Sinds de wet van 6 maart 2018 voorziet de wegverkeerswet in artikel 33 voortaan in 3 categorieën straffen:   1. Vlucht na een ongeval met e...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 4th, 2023 door Bart Vosters

Zware straffen voor wie toch rijdt na een onmiddellijk intrekking van het rijbewijs

Door de wet van 6 maart 2018 zijn de straffen verzwaard voor diegene die een motorvoertuig bestuurt terwijl zijn of haar rijbewijs al onmiddellijk was ingetrokken of de intrekking werd verlengd. Vooral de verzwaring met de mogelijkheid om een gevangenisstraf op te leggen springt in het oog.     Diegene die rijdt in de periode dat zijn rijbewijs onmi...

0 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt February 10th, 2024 door Bart Vosters

Mag ik als burger een politie-interventie filmen?

Er bestaat in België geen expliciete bepaling in de wet die het filmen van politieagenten uitdrukkelijk verbiedt. Echter is er recente rechtspraak die meer duidelijkheid geeft over dit juridisch vraagstuk.    Het filmen zelf Politieambtenaren vallen tijdens hun taakuitoefening binnen de werkingssfeer van het persoonsgegevensbeschermingsrecht en kunn...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 4th, 2023 door Bart Vosters

Wraakporno voortaan strafbaar

Diegenen die seksueel getinte privébeelden verspreiden om op die manier wraak te nemen op iemand anders riskeren vanaf 1 juli 2020 strenge straffen. De Belgische wetgever wil op die manier paal en perk stellen aan het steeds groter wordende fenomeen van de zogenaamde wraakporno.      Uitbreiding van de wet   Het bestaande artikel 271/1 Sw. over voye...

0 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt September 14th, 2023 door Bart Vosters

Hoe kan je een betaalde borg recupereren?

Wanneer iemand is aangehouden in het kader van een gerechtelijk onderzoek kan een invrijheidstelling afhankelijk gemaakt worden van de betaling van een borg. Deze voorwaarde wordt vooral toegepast voor mensen die geen belangen hebben in België en woonachtig zijn in het buitenland.  Maar hoe krijg je een borg terug eenmaal de procedure achter de rug ...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 3rd, 2023 door Bart Vosters

Elektronisch toezicht : wat is dat ?

Wanneer een veroordeelde zijn straf dient uit te zitten, kan dit in veel gevallen onder het zogenaamde "elektronisch toezicht", in de volksmond "de enkelband" genoemd.    In deze podcast wordt het uitgangspunt van het elektronisch toezicht overzichtelijk uitgelegd: Wat is elektronisch toezicht? Wat zijn de voorwaarden? Wat is de procedure: voor vero...

0 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt August 30th, 2023 door Bart Vosters

Uitvoering van straffen boven de 3 jaar

Indien je veroordeeld wordt tot een effectieve gevangenisstraf van meer dan drie jaar, zal je tijdens je strafuitvoering verschijnen voor de strafuitvoeringsrechtbank (SURB). Deze zal beslissen over de volgende mogelijke strafuitvoeringsmodaliteiten:- beperkte detentie- elektronisch toezicht- voorwaardelijke invrijheidstelling- voorlopige invrijheid...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 3rd, 2023 door Bart Vosters

Doorzoeken van een auto

Wanneer de politie wil overgaan tot de zoeking in een voertuig kan dit enkel in zeer specifieke omstandigheden. Het kan derhalve niet dat de politie "zomaar" zou overgaan de doorzoeking van een voertuig. Artikel 29 van de wet op het politieambt (WPA) bepaalt zeer duidelijk de voorwaarden waaraan moet voldaan zijn alvorens tot een zoeking kan overgeg...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 3rd, 2023 door Bart Vosters

Laat je niet verrassen door een trajectcontrole

Trajectcontroles worden meer en meer gebruikt op de Vlaamse wegen ter vervanging of ter aanvulling van flitspalen. Een trajectcontrole bepaalt wat de gemiddelde snelheid van een voertuig is tussen punt A en punt B. In tegenstelling tot bij een flitspaal, is het niet meer mogelijk om even te remmen en dan weer de hoge snelheid te hervatten. Bovendien...

0 min tijd om te lezen/span>
Meer laden