Het (probatie)uitstel

Lees meer over wat er gebeurt (of niet gebeurt) met het uitstel van een proefperiode.

Geschreven door Bart Vosters

Laatste keer bijgewerkt op March 4th, 2023

Wanneer een veroordeling met uitstel wordt uitgesproken zal de rechtbank een straf opleggen, maar zal de uitgesproken straf niet effectief worden uitgevoerd, op voorwaarde dat tijdens de door de rechter uitgesproken termijn geen nieuwe feiten worden gepleegd. Deze zogenaamde proefperiode bedraagt minstens 1 en maximum 5 jaar.

 

 

Wanneer?


De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een straf met uitstel zijn:

  • Op de feiten waarvoor men wordt veroordeeld mag een maximale straf van 5 jaar staan.
  • Je mag nog niet eerder veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf van 12 maanden.

 

Eventuele voorwaarden


Wanneer de rechter het nuttig acht kan hij aan het uitstel bepaalde voorwaarden koppelen (vb: volgen van een behandeling voor alcohol- of drugsverslaving, volgen van bepaalde cursussen, ...). We spreken dan van een probatie-uitstel.

Wanneer de veroordeelde de voorwaarden niet zou naleven, kan de rechtbank op grond daarvan de straf die is opgelegd met uitstel omzetten in een effectieve gevangenisstraf.

 

Herroeping


De rechtbank kan het verleende uitstel herroepen en dus bepalen dat de straf toch zal moeten worden uitgevoerd in volgende gevallen:

  • Het uitstel wordt van rechtswege en dus automatisch herroepen ingeval gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf gepleegd is, waarvoor een veroordeling tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel werd uitgesproken.
  • Het uitstel kan worden herroepen wanneer gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf gepleegd is, waarvoor een effectieve hoofdgevangenisstraf van tenminste één maand en ten hoogste zes maanden werd uitgesproken.
  • Het gewone uitstel en het probatie-uitstel kunnen ook worden herroepen wanneer tijdens de proeftijd een nieuw misdrijf wordt gepleegd dat een veroordeling krachtens de wet betreffende de politie over het wegverkeer tot gevolg heeft gehad.

 

Nog Vragen of bijstand nodig?
Al onze advocaten zijn gespecialiseerd in strafrecht. 
Contacteer ons vrijblijvend.
+32 (0)14 73 27 08
info@crimilex.be