Verplicht melden wie de verkeersovertreding beging?

Geschreven door Bart Vosters

Laatste keer bijgewerkt op March 4th, 2023

Nergens rijden meer bedrijfswagens rond dan in België. Veel overtredingen worden dan ook begaan aan het stuur van zo'n firmawagen. Omdat de onderneming (een vennootschap of vereniging) de eigenaar van de wagen is, is het niet evident om te achterhalen wie de daadwerkelijke overtreder was. 

Justitie vraagt daarom aan deze eigenaar steeds wie het voertuig bestuurde op het moment van de inbreuk. Maar wat als de firma deze gegevens niet wil of kan geven?

 

Een rechtspersoon moet altijd de identiteit van een bestuurder kunnen meedelen wanneer met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van die rechtspersoon, een verkeersovertreding begaan wordt. Deze verplichting komt voort uit art. 67 ter van de Wegcode. 

15 dagen


De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de vraag om inlichtingen werd verstuurd. Het is daarbij mogelijk dat deze vraag pas geruime tijd na de overtreding wordt geformuleerd. 
De verplichting om de gevraagde informatie te verstrekken bestaat ook wanneer de vraag daartoe mondeling wordt gesteld, zoals in een verhoor. In dat geval neemt de termijn van vijftien dagen een aanvang op de datum van het verhoor.

De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigt moet in staat zijn om aan de verplichting te voldoen. 
Eenvoudig stellen dat de vraag om inlichtingen niet bij de juiste persoon terecht kwam of dat niet meer te achterhalen valt wie het betrokken voertuig op dat moment bestuurde, zal geen soelaas bieden: het is in de politierechtbanken vaste rechtspraak geworden dat een onderneming haar werking zo moet organiseren dat inkomende post niet blijft liggen en dat steeds geweten is wie een voertuig bestuurt. Alleen bij diefstal, fraude of overmacht wordt aanvaard dat de identiteit van de bestuurder niet kan medegedeeld worden.

Wanneer de rechtspersoon, of de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, de bestuurder op het ogenblik van de feiten niet kennen, dienen ze de identiteit mee te delen van de persoon die verantwoordelijk is voor het voertuig.
Het openbaar ministerie dient, als vervolgende partij, aan te tonen dat de vraag om inlichtingen werd aangeboden aan de kentekenplaathouder zelf of aan de zetel ervan.

Stevige straffen


Het niet meedelen van de identiteit kan worden bestraft met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en/of met een geldboete van 1 600 euro tot 32 000 euro(!). Deze straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan. 
 

Nog Vragen of bijstand nodig?
Contacteer een van onze verkeersspecialisten. 
Contacteer ons vrijblijvend.
+32 (0)14 73 27 08
info@crimilex.be