Het strafregister uitgelegd

In deze artikel leer je alles over het strafregister en wat er precies in opgenomen staat.

Geschreven door Bart Vosters

Laatste keer bijgewerkt op March 4th, 2023

Er bestaat nogal wat verwarring over het strafregister en wat er wel en niet op een dergelijk register terug te vinden is. Bovendien mag het strafregister of strafblad niet verward worden met het uittreksel uit het strafregister.

 

 

Strafregister


Het strafregister zelf vermeldt zowat alle strafrechtelijke veroordelingen die ooit zijn uitgesproken. Dit gaat van politiestraffen, over correctionele veroordelingen tot veroordelingen door het Assisenhof. Ook eventuele gunstmaatregelen zoals een opschorting of een straf met uitstel worden vermeld.

Maar daarmee houdt het niet op: ook herroepingen van vonnissen, interneringen, minnelijke schikkingen om aan strafvervolging te ontsnappen, eerherstel, .... worden opgenomen in het register.

Een uitzondering op de regel zijn de onmiddellijke inningen in het kader van verkeersovertredingen. Deze worden niet opgenomen. Men heeft belang bij het betalingen van een onmiddellijke inning omdat bij niet-betaling het OM nog een minnelijke schikking zal voorstellen om een dagvaarding te vermijden. Wanneer men die schikking wel zou betalen, komt deze wel op het strafregister. Ook GAS-boetes worden niet opgenomen in het strafregister, tenzij tegen een boete beroep wordt aangetekend en de zaak voor de politierechtbank komt. Wanneer daar een boete wordt opgelegd zal deze wel weer op het register komen te staan.

 

Uittreksel uit het strafregister


Vroeger sprak met over het bewijs van goed gedrag en zeden of een getuigschrift van goed zedelijk gedrag. Tegenwoordig is het dus het uittreksel uit het strafregister.

In tegenstelling tot het strafregister zelf zal het uittreksel lang niet alle veroordelingen bevatten. Het uittreksel kent 3 modellen.

Model 1 en 3

Dit is het standaard getuigschrift. Op dit model worden volgende zaken NIET vermeld:

 • uitspraken van de jeugdrechter
 • eerherstel en veroordelingen waarvoor eerherstel is toegekend
 • betaalde minnelijke schikkingen om een strafzaak af te kopen
 • werkstraffen
 • Elektronisch toezicht dat is opgelegd als autonome straf
 • autonome probatiestraf
 • vrijspraken
 • vonnissen die meer dan 3 jaar geleden zijn uitgesproken en waarbij men veroordeeld is tot een gevangenisstraf van maximum 500 Euro of een geldboete in het kader van de wegverkeerswet.

Model 3 bevat dezelfde zaken als model 1, maar het model wordt voor andere doeleinden gebruikt. Daar waar model 1 standaard wordt gebruikt is model 3 toepasselijk op activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in de wet bepaald werden.

 

Model 2

Dit is het model dat wordt gebruikt in verband met activiteiten waarbij men contacten heeft met kinderen en jongeren zoals opvoeders, animatie van kinderen, ...

In tegenstelling tot het eerste model worden volgende zaken wel vermeld:

 • werkstraffen
 • Elektronisch toezicht als autonome straf
 • autonome probatiestraf
 • veroordelingen voor feiten gepleegd ten aanzien van minderjarigen

Dit model vermeldt ook eventuele voorwaarden die door een rechtbank zijn opgelegd waarbij een verbod is opgelegd om activiteiten uit te oefenen waarbij minderjarigen betrokken zijn.

 

Politiestraffen


Een veroordeling tot een politiestraf wordt automatisch na 3 jaar uitgewist. De veroordeling staat dus nog wel op het strafregister, maar niet meer op het uittreksel.

 

Eerherstel


Wanneer men van een veroordeling af wil kan men in bepaalde gevallen eerherstel aanvragen waardoor ze niet meer op het uittreksel zullen vermeld worden. Alles over het eerherstel kan je lezen in deze toelichting.

 

Nog Vragen of bijstand nodig?
Al onze advocaten zijn gespecialiseerd in strafrecht. 
Contacteer ons vrijblijvend.
+32 (0)14 73 27 08
info@crimilex.be