Wat is kwaadwillige belemmering van het verkeer

Ontdek wat er wordt verstaan onder kwaadwillige belemmering van het verkeer en welke sancties daarop kunnen staan.

Geschreven door Alek Dom

Laatste keer bijgewerkt op March 3rd, 2023

Kwaadwillige belemmering van het verkeer heeft betrekking op gevaarlijke gedrag in het verkeer. Het enkele feit van belemmering volstaat.

Het gaat om ‘kwaadwillige’ belemmering van het verkeer. Men moet dus de intentie hebben om het verkeer te belemmeren. Het kwaadwillige bestaat erin het verkeer te belemmeren op een wijze die het gevaarlijk kan maken en aldus de andere weggebruikers verhindert hun gewone weg verder te zetten. 

 

 

1. Artikel 406.1e Sw.


Artikel 406 lid 1 Strafwetboek bepaalt dat de belemmering van het verkeer betrekking heeft op de spoorweg, de weg, de binnenwateren of op zee. Van belang is het feit dat de hindernis gevaarlijk is of van die aard is om ongevallen te veroorzaken.

Voorbeelden zijn het zigzaggen, overschrijden van de witte ononderbroken lijn en het ongepast vertragen.

De straffen zijn niet min: De dader riskeert een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar.

 

2. Artikel 406.2e Sw.


Wanneer de hindernis echter niet gevaarlijk is of geen ongevallen kan veroorzaken, zijn de straffen minder zwaar: in dat geval kan de dader worden veroordeeld tot een straf van 8 dagen tot 2 maanden gevangenisstraf en een geldboete van 26 tot 500 EUR.

 

3. Artikel 406.3e Sw.


Tenslotte is er nog het derde lid van artikel 406 Strafwetboek dat bepaalt dat alle andere handelingen die het verkeer belemmeren kunnen leiden tot een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 maanden en een geldboete van 26 tot 500 EUR. Daarnaast riskeert u ook een rijverbod van 8 dagen tot hoogstens 5 jaar. Spoorlopen valt onder deze rubriek.

 

Nog Vragen of bijstand nodig?
Contacteer een van onze verkeersspecialisten. 
Contacteer ons vrijblijvend.
+32 (0)14 73 27 08
info@crimilex.be