Bijgewerkt March 4th, 2023 door Alek Dom

Wat zijn verboden wapens?

Artikel 3 van de wapenwet van 2006 deelt de wapens in volgens de wijze waarop ze voorhanden kunnen worden gehouden. De oude regeling waarbij de wapens in een categorie werden ingedeeld op basis van hun model of gebruikte munitie werd in 2006 opgeheven.       Er zijn voortaan nog maar 3 categorieën van wapens: Verboden wapens Vrij verkrijgbare wapens...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt September 14th, 2023 door Alek Dom

Hoe moet ik een borg betalen na een invrijheidstelling?

Sinds 1 januari 2016 is de procedure tot betaling van opgelegde borgsommen bij een voorlopige invrijheidstelling veranderd. Vroeger was het een hele onderneming om een borg betaald te krijgen en het bewijs ervan op de juiste dienst te krijgen. Door de nieuwe procedure is één en ander eenvoudiger geworden. De verwerking wordt niet langer behandeld do...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 3rd, 2023 door Alek Dom

Wat is kwaadwillige belemmering van het verkeer

Kwaadwillige belemmering van het verkeer heeft betrekking op gevaarlijke gedrag in het verkeer. Het enkele feit van belemmering volstaat. Het gaat om ‘kwaadwillige’ belemmering van het verkeer. Men moet dus de intentie hebben om het verkeer te belemmeren. Het kwaadwillige bestaat erin het verkeer te belemmeren op een wijze die het gevaarlijk kan mak...

0 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt May 31st, 2024 door Alek Dom

Mag ik met een rijverbod nog in het buitenland rijden?

Veel mensen stellen ons de vraag hoever een rijverbod dat door een Belgische rechter werd opgelegd rijkt. M.a.w. geldt een rijverbod dat in België werd opgelegd ook in het buitenland en kan een Belgische rechter dus een rijverbod opleggen buiten onze landsgrenzen ?   Het antwoord is zeer simpel: Nee. Dit kan niet. Ondanks de verregaande Europese sam...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 3rd, 2023 door Alek Dom

Wanneer kan het rijbewijs onmiddellijk worden ingetrokken ?

In bepaalde gevallen kan de politie bij het vaststellen van verkeersovertredingen overgaan tot de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. Uiteraard kan dit niet bij elke soort van overtreding. We overlopen in deze post even de verschillende feiten die aanleiding kunnen geven tot de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs of het daarmee gelijk...

2 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 3rd, 2023 door Alek Dom

Lichte snelheidsovertredingen voortaan beboet via een GAS boete

Vanaf 1 februari 2021 kunnen gemeentebesturen voortaan GAS-boetes uitschrijven voor lichte snelheidsovertredingen in zones 30 of 50. Dit besliste het Vlaamse parlement door op 7 oktober 2020 hierover een decreet goed te keuren.   Elk lokaal bestuur heeft vanaf dus zelf de keuze om GAS-boetes wel of niet toe te passen op lichte snelheidsovertredingen...

0 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 3rd, 2023 door Alek Dom

Intoxicatie is niet hetzelfde als dronkenschap

Iedereen weet dat het niet verstandig is om een voertuig te besturen wanneer je gedronken hebt. Het kan verregaande gevolgen hebben, zowel voor jezelf als voor eventuele slachtoffers indien je in dergelijke toestand een ongeval zou veroorzaken. De wet voorziet dat je niet mag rijden in staat van intoxicatie of in staat van dronkenschap. Dikwijls wor...

0 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 3rd, 2023 door Alek Dom

GSM gebruik achter het stuur

Vanaf 3 maart 2022 zijn de regels rond gsm-gebruik in de wagen verstrengd. De enige manier om je toestel nog te gebruiken is via een geschikte houder. Zo zal het handenvrij bellen met de gsm op de schoot voortaan strafbaar zijn.    De wegcode bepaalt voortaan dat je als bestuurder geen mobiel elektronisch apparaat met een scherm mag “gebruiken, vast...

0 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 4th, 2023 door Alek Dom

Het weekeinderijverbod

Wanneer je voor de politierechter dient te verschijnen, riskeer je in veel gevallen een "verval van het recht tot sturen" (in de volksmond beter gekend als het rijverbod). Een effectief rijverbod geeft voor heel wat mensen grote praktische problemen. Velen hebben immers hun wagen nodig om op het werk te geraken of om hun job uit te oefenen en worden...

1 min tijd om te lezen/span>
Meer laden