Hoe gaat een alcoholcontrole in zijn werk?

Ontdek hoe alcoholcontroles in hun gaan en wat de regels en procedures zijn waaraan de politie zich moet houden.

Geschreven door christophe Bielen

Laatste keer bijgewerkt op March 4th, 2023

De politiediensten doen het ganse jaar door op alle mogelijke momenten alcoholcontroles. We bekijken even hoe deze in zijn werk gaan en waar je op moet letten. 

 

 

De alcoholcontrole bestaat uit twee delen: de ademtest en de ademanalyse


U hebt in ieder geval het recht om 15 minuten te wachten voordat een ademtest af te leggen. De politieagenten zijn trouwens verplicht om u over dit recht in te lichten. Doen ze dat niet, dan mag u dat gerust zelf vragen.

Als u weigert een ademtest af te leggen, dan wordt u ambtshalve als positief beschouwd met alle gevolgen van dien. 

 

Drie mogelijke resultaten van de ademtest


S (Safe): Uw alcoholgehalte ligt lager dan 0,22 mg alcohol per liter uitgeademde alveolaire lucht.

A (Alarm): u hebt te veel gedronken! Uw alcoholgehalte is minstens 0,22 maar minder dan 0,35 mg per liter uitgeademde alveolaire lucht.

P (Positief): u bent positief! Uw alcoholgehalte is minstens 0,35 mg per liter uitgeademde lucht of meer.

In de laatste twee gevallen (A en P) mag u niet meer rijden en moet u een ademanalyse afleggen die dient om de ademtest te bevestigen en het exacte resultaat weer te geven.

De ademanalyse gebeurt met hetzelfde toestel, maar dat wordt dan na het “blazen” in een koffer gelegd, om zo de precieze waarde van uw alcoholintoxicatie te kunnen bepalen en af te lezen. Het is met deze meting dat er rekening gehouden wordt voor het opstellen van het proces-verbaal.

U mag altijd vragen om een derde keer te blazen en er zal dan een tweede analyse gebeuren. Als de resultaten gelijklopend zijn, dan zal de laagste waarde van de twee weerhouden worden.

Het is best mogelijk dat een ademtest “A” aangeeft, maar dat het resultaat van de analyse “S” is. Het zal dan natuurlijk de “S” zijn die telt en voor de betrokken bestuurder zal dat dan ook geen enkel gevolg hebben.

 

De gevolgen


S (alcoholconcentratie van minder dan 0,22 mg/l): Er wordt geen enkele bijzondere maatregel genomen en u mag verder rijden!

A (alcoholconcentratie van minstens 0,22 maar minder dan 0,35 mg/l):

  • U krijgt een rijverbod van 3 uur. Uw rijbewijs zal door de politieagent ingehouden worden.
  • Als er geen nadeel berokkend werd aan derden en als u akkoord gaat, zult u een onmiddellijke inning van 150 euro worden voorgesteld; dat leidt in principe tot het verval van de strafvordering. Als u weigert om te betalen, dan zal het dossier worden overgemaakt aan het parket en worden voorgelegd aan de rechter.

P (alcoholconcentratie van minstens 0,35 mg/l of meer):

  • U krijgt een rijverbod van 6 uur. Uw rijbewijs wordt door een politieagent ingehouden.
  • Boven een bepaalde limiet zal de politieagent contact opnemen met de magistraat van dienst voor een eventuele onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. Deze intrekking zal in ’t algemeen voor 15 dagen of … meer zijn.
  • U zult een nieuwe ademtest moeten afleggen voordat u uw rijbewijs terugkrijgt. Deze test moet uiteraard negatief zijn. Als dat niet het geval is, dan volgt er opnieuw een rijverbod in functie van het vastgestelde alcoholgehalte.

 

De bloedproef


De bloedproef blijft een uitzondering. Deze zal slechts in welbepaalde gevallen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer het ademtesttoestel of ademanalysetoestel onbeschikbaar is, wanneer de overtreder niet in staat is om te blazen, als tegenexpertise op vraag van de overtreder, in geval van tegenstrijdige resultaten na drie ademanalyses ...

 

Nog Vragen of bijstand nodig?
Contacteer een van onze verkeersspecialisten. 
Contacteer ons vrijblijvend.
+32 (0)14 73 27 08
info@crimilex.be