Hoe lang kunt u worden vastgehouden na een arrestatie?

Geschreven door Charlotte Ruelens

Laatste keer bijgewerkt op March 4th, 2023

Wanneer de politie u arresteert, kan men u uiteraard niet voor onbepaalde tijd vasthouden. Na uw arrestatie zal men u moeten verhoren en na het verhoor zal ofwel de Procureur des konings ofwel de onderzoeksrechter beslissen om u langer aan te houden en voor te leiden bij de onderzoeksrechter ofwel om u terug in vrijheid te stellen. Maar binnen welke termijn moet de beslissing genomen worden of u in voorlopige hechtenis zal genomen worden of terug in vrijheid zal worden gesteld?

 

Wanneer u wordt aangehouden wordt u binnen de 48 uur ofwel in vrijheid gesteld, ofwel wordt u voor de onderzoeksrechter worden geleid. De onderzoeksrechter zal dan beslissen over uw verdere vrijheidsbeneming en over het afleveren van een bevel tot aanhouding. 

Tijdens het verhoor bij de onderzoeksrechter is het mogelijk om u te laten bijstaan door een advocaat. U of uw advocaat kan opmerkingen formuleren over de mogelijkheid dat een bevel tot aanhouding zal worden uitgevaardigd. 

Wanneer de onderzoeksrechter een bevel tot aanhouding aflevert, heeft u de volgende rechten:

  • U kunt vrij overleg plegen met uw advocaat.
  • Binnen de vijf dagen na het bevel tot aanhouding verschijnt u voor de raadkamer. In de raadkamer kunt u de aanhouding en voorlopige hechtenis aanvechten.
  • De dag voorafgaand aan de zitting in de raadkamer kunt u uw dossier raadplegen.
  • U kunt een vertaling van de belangrijke passages van het bevel tot aanhouding vragen, wanneer u de taal van de procedure niet verstaat (tenzij u een mondelinge vertaling hebt gekregen).

 

Nog Vragen of bijstand nodig?
Al onze advocaten zijn speciaal opgeleid om bijstand te verlenen bij verhoren. 
Contacteer ons vrijblijvend.
+32 (0)14 73 27 08
info@crimilex.be