Wat zijn uw rechten wanneer u wordt verhoord als verdachte en van uw vrijheid bent benomen?

Geschreven door Janou Riemis

Laatste keer bijgewerkt op March 3rd, 2023

​Wanneer u wordt verhoord en bent aangehouden, valt u onder de verdachte categorie IV. Belangrijk hierbij is te weten dat u dan van uw vrijheid bent beroofd en dat u niet zomaar kan vertrekken. 

Voor een verhoor categorie IV wordt u niet uitgenodigd. De politie is voor de aanvang van het verhoor wel verplicht u mee te delen dat u het recht heeft op bijstand van een advocaat. U heeft ook vrije keuze van raadsman. Laat de politie dan weten dat u door Crimilex wenst bijgestaan te worden en de politie zal ons verwittigen. Wij hebben een 24/24 en 7/7 permanentie zodat er altijd iemand beschikbaar is om onmiddellijk bijstand te verlenen. 

 

 

1. Recht op een vertrouwelijk overleg met advocaat en bijstand tijdens verhoor


Tijdens het verhoor kunt u worden bijgestaan door een advocaat naar keuze. Wanneer u geen eigen advocaat hebt, kan u een advocaat van de permanentiedienst laten contacteren. 

Voor het verhoor heeft u recht op een vertrouwelijk overleg van 30 minuten. Dit kan zowel telefonisch als op de plaats van het verhoor gebeuren.  Het overleg moet plaatsvinden binnen de 2 uur na het contact met de advocaat of de permanentiedienst. Wanneer het vertrouwelijk overleg niet plaatsvindt binnen de 2 uur, vindt alsnog telefonisch een vertrouwelijk overleg plaats met de permanentiedienst.  Hierna kan het verhoor starten. 

Uw advocaat zal toezien op uw rechten en de regelmatigheid van het verhoor. Wanneer hij hierover opmerkingen heeft, kunnen deze onmiddellijk in het proces-verbaal worden opgenomen.

Het verhoor kan één keer worden onderbroken voor een bijkomend vertrouwelijke overleg. Dit is ook mogelijk wanneer er tijdens het verhoor nieuwe feiten aan het licht komen. Dit vertrouwelijk overleg mag 15 minuten duren. 

 

2. Beknopte mededeling van de feiten 


U heeft het recht om ingelicht te worden over de feiten waarvoor u zult worden verhoord.

 

3. Zwijgrecht 


U heeft het recht om uzelf niet te beschuldigen. Ook kunt u zich beroepen op uw zwijgrecht. Dit wil zeggen dat u de keuze hebt om wel of niet een verklaring af te leggen.

 

4. Iemand laten weten dat u gearresteerd bent


U hebt het recht een derde te laten inlichten dat u bent gearresteerd. In uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan worden afgeweken, wanneer dit nodig is om de belangen van het onderzoek te beschermen. 

 

4. Hulp van een tolk 


Wanneer u een andere taal spreekt, wordt een beëdigde tolk opgeroepen om u bij te staan tijdens het verhoor en het vertrouwelijk overleg. Of er kan gevraagd worden om zelf uw verklaring op te schrijven in uw eigen taal.

 

5. Andere rechten 


Daarnaast heeft u nog enkele andere rechten tijdens het verhoor: 

  • U kan vragen dat alles wat u wordt gevraagd en alles wat u zegt letterlijk wordt genoteerd.
  • U kan vragen dat bepaalde opsporingshandelingen worden verricht.
  • U kan vragen dat uw verklaringen als bewijs in rechte kunnen dienen.
  • Na het verhoor kunt u de tekst van uw verhoor lezen of kan dit worden voorgelezen. U kunt dan nog zaken verbeteren of toevoegen.
  • U kunt stukken die u in uw bezit hebt laten toevoegen bij het proces-verbaal van het verhoor of ter griffie worden neergelegd;
  • U hebt recht op kosteloze medische hulp wanneer nodig. 

 

Nog Vragen of bijstand nodig?
Al onze advocaten zijn speciaal opgeleid om bijstand te verlenen bij verhoren. 
Contacteer ons vrijblijvend.
+32 (0)14 73 27 08
info@crimilex.be