Bijgewerkt May 30th, 2024 door Janou Riemis

Welke straffen riskeert een minderjarige die een verkeersovertreding begaat?

Minderjarigen (dit betekent jonger dan 18 jaar) begeven zich, net zoals meerderjarigen, bijna dagelijks in het verkeer. Het is dan ook niet uitgesloten dat zij daarbij een verkeersovertreding kunnen begaan. Over het algemeen worden minderjarigen juridisch niet op dezelfde wijze beoordeeld als meerderjarigen: er bestaat immers een wettelijk vermoeden...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt September 26th, 2023 door Janou Riemis

De verruimde minnelijke schikking

We krijgen geregeld de vraag of het mogelijk is om een proces “af te kopen”.  De wet bevat een aantal mogelijkheden waarin de strafvordering kan vervallen. De zogenaamde verruimde minnelijke schikking is er daar één van. Hoewel het principe in de publieke opinie soms (onterecht) een negatieve bijklank heeft, kan het in bepaalde gevallen een zeer nut...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 4th, 2023 door Janou Riemis

Kan ik bij de uitspraak aangehouden worden?

In de meeste strafzaken valt de uitspraak niet onmiddellijk. Zo zullen de meeste zaken voor de correctionele rechtbank waarin niemand in voorhechtenis zit, pas een maand na de pleidooien worden uitgesproken. Moet je als beschuldigde bij deze uitspraak aanwezig zijn en kan je op die zitting dan worden aangehouden ?     Moet je aanwezig zijn op de uit...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt July 11th, 2024 door Janou Riemis

Welke maatregelen kan de jeugdrechter opleggen tijdens een onderzoek?

Wanneer een minderjarige verdacht wordt van het plegen van een jeugddelict (als misdrijf omschreven feit), zal het openbaar ministerie een onderzoek naar de feiten voeren. Als de procureur meent dat daarbij de tussenkomst van de jeugdrechter nodig is, stelt hij daartoe een vordering op. Er is dan sprake van een gerechtelijke vervolging. De voorberei...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 3rd, 2023 door Janou Riemis

DNA onderzoek

Naast telefonie is DNA tegenwoordig alom tegenwoordig in het strafrechtelijk onderzoek. Door haar unieke karakter is het DNA spoor een van de moeilijkste bewijselementen waar een verdachte mee kan worden geconfronteerd. Wanneer iemands DNA wordt aangetroffen op een plaats delict, heeft hij een en ander uit te leggen. Bovendien wordt het DNA onderzoe...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 4th, 2023 door Janou Riemis

Intrekking van de wapenvergunning

Na de dodelijke raid van Hans Van Temsche in 2006 werd de wapenwetgeving in België aangepast. Dit resulteerde in de wet van 8 juni 2006.      De openbare orde De jongste jaren worden jagers, sportschutters en legale wapenbezitters geconfronteerd met een ruime invulling van het begrip openbare orde en het woord “kan”. Art 11 van de Wapenwet voorziet ...

2 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 4th, 2023 door Janou Riemis

Eerherstel

Sommige veroordelingen worden in het strafregister opgenomen en een aantal ervan zullen ook voorkomen op het uittreksel uit uw strafregister. Het gaat enkel om veroordelingen door een strafrechtbank, dus bijvoorbeeld niet over minnelijke schikkingen die u heeft betaald wegens verkeersinbreuken (aangezien de strafvordering door de betaling van de gel...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt February 1st, 2024 door Janou Riemis

Verontrustende situaties (VOS): de weg naar jeugdhulp

VOS: de weg naar jeugdhulp Elke jongere heeft het recht om op te groeien in een warm gezin waarin hij of zij alle kansen krijgt om zich te ontplooien binnen de maatschappij.  Er kunnen echter diverse situaties ontstaan waardoor deze ontplooiingskansen in het gedrang komen: men kan dan te maken krijgen met een ‘verontrustende situatie’.    Men spreek...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 3rd, 2023 door Janou Riemis

Wat zijn uw rechten wanneer u wordt verhoord als verdachte en van uw vrijheid bent benomen?

​Wanneer u wordt verhoord en bent aangehouden, valt u onder de verdachte categorie IV. Belangrijk hierbij is te weten dat u dan van uw vrijheid bent beroofd en dat u niet zomaar kan vertrekken.  Voor een verhoor categorie IV wordt u niet uitgenodigd. De politie is voor de aanvang van het verhoor wel verplicht u mee te delen dat u het recht heeft op ...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 4th, 2023 door Janou Riemis

Politierechtbank : de hoofdstraffen

Hoofdstraffen zijn straffen die de rechter alleen, zonder een bijkomende straf, kan opleggen. In principe zijn er drie categorieën: Criminele hoofdstraffen: opsluiting en hechtenis (deze laatste straf is voorbehouden voor politieke misdaden). Correctionele hoofdstraffen: gevangenisstraf van 8 dagen en meer, werkstraf van 46 uren en meer en geldboete...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 4th, 2023 door Janou Riemis

Regels over flitsmelders in de auto

Heel wat automobilisten willen snelheidsboetes vermijden, zonder hun rijgedrag te hoeven aanpassen. Hiervoor bestaan verschillende hulpmiddelen die waarschuwen voor snelheidsmetingen van de politie, o.a.; berichtgeving op de radio, apps, systemen met gps-functie van vaste flitslocaties die op voorhand werden geregistreerd of mobiele flitslocaties op...

0 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt April 4th, 2024 door Janou Riemis

Gerechtelijke jeugdhulpverlening

Bij een zogenaamde verontrustende situatie (VOS), kan het openbaar ministerie in bepaalde gevallen de tussenkomst van de jeugdrechtbank vorderen om een gerechtelijke jeugdhulpverlening op te starten.     Gronden Het openbaar ministerie heeft hiervoor drie vorderingsgronden: 1. De algemene vordering Dit is de standaardwijze waarop het openbaar minist...

1 min tijd om te lezen/span>
Meer laden