Wat zijn uw rechten wanneer u wordt verhoord als verdachte en niet van uw vrijheid bent benomen?

Geschreven door christophe Bielen

Laatste keer bijgewerkt op September 7th, 2023

Wanneer u wordt verhoord maar niet bent aangehouden, valt u onder de verdachte categorie III. Belangrijk hierbij is te weten dat u niet van uw vrijheid bent beroofd en dat u dus ook ten allen tijde het verhoor kan afbreken en kan vertrekken. 

Voor een verhoor categorie III wordt u meestal een tijdje vooraf per brief uitgenodigd zodat u tijdig een advocaat kan raadplegen om u bij te staan bij het verhoor. 

 

 

1. Recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat en bijstand tijdens het verhoor 


Wanneer u wordt verhoord kunt u een advocaat naar keuze raadplegen om u tijdens het verhoor bij te staan. Voor het verhoor heeft u recht op een vertrouwelijk overleg met uw advocaat.

Bij een schriftelijke uitnodiging moet u de advocaat raadplegen voor het verhoor. U kunt dan geen uitstel meer krijgen. Wanneer u geen schriftelijke uitnodiging hebt ontvangen is het wel mogelijk om ter plaatse telefonisch contact op te nemen met een advocaat, zodat u kan worden bijgestaan tijdens het verhoor.

Uw advocaat zal toezien op uw rechten en de regelmatigheid van het verhoor. Wanneer hij hierover opmerkingen heeft, kunnen deze onmiddellijk in het proces-verbaal worden opgenomen.

2. Beknopte mededeling van de feiten


U heeft het recht om ingelicht te worden over de feiten waarvoor u zult worden verhoord.

3. Zwijgrecht 


U heeft het recht om uzelf niet te beschuldigen. Ook kunt u zich beroepen op uw zwijgrecht. Dit wil zeggen dat u de keuze hebt om wel of niet een verklaring af te leggen.

4. Hulp van een tolk 


Wanneer u een andere taal spreekt, wordt een beëdigde tolk opgeroepen om u bij te staan tijdens het verhoor. Of er kan gevraagd worden om zelf uw verklaring op te schrijven in uw eigen taal.

5. Andere rechten


Daarnaast heeft u nog enkele andere rechten tijdens het verhoor:

  •  U kunt u vragen dat alles wat u wordt gevraagd en alles wat u zegt letterlijk wordt genoteerd. 
  • U kan vragen dat bepaalde opsporingshandelingen worden verricht. 
  • U kunt dat uw verklaringen als bewijs in rechte kunnen dienen.
  • Na het verhoor kunt u de tekst van uw verhoor lezen of kan dit worden voorgelezen. U kunt dan nog zaken verbeteren of toevoegen.
  • U kunt stukken die u in uw bezit hebt laten toevoegen bij het proces-verbaal van het verhoor of ter griffie worden neergelegd. 
  • Omdat u niet van uw vrijheid bent benomen, kan u op elk moment opstappen.

 

Nog vragen of bijstand nodig?
Al onze advocaten zijn speciaal opgeleid om bijstand te verlenen bij verhoren. 
Contacteer ons vrijblijvend.
+32 (0)14 73 27 08
info@crimilex.be