Bijgewerkt March 3rd, 2023 door Lien Dergent

Wanneer kan een huiszoeking met toestemming?

Wanneer de politiediensten geen huiszoekingsbevel hebben van de onderzoeksrechter, kunnen zij enkel een privé plaats betreden met het oog op een huiszoeking of aanhouding indien hiervoor toestemming wordt gegeven door de persoon die het werkelijk genot heeft van de woning.      Wie geeft toestemming?   De toestemming moet worden gegeven door de pers...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 4th, 2023 door Lien Dergent

Inbeslagname tijdens het onderzoek

In strafonderzoeken worden wij regelmatig geconfronteerd met cliënten waarvan spullen werden in beslag genomen. Een inbeslagname kan soms verrregaande gevolgen hebben . Tijd dus om even toe te lichten wat een inbeslagname inhoudt en hoe een en ander in zijn werk gaat.     Wat is een inbeslagname? Een Inbeslagneming is een daad waarbij de gerechtelij...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 3rd, 2023 door Lien Dergent

Koop van gestolen goederen

Wat als je ter goeder trouw een gestolen voorwerp hebt gekocht en plots vraagt de eigenaar dit goed terug?      1. Artikel 3.28 Nieuw Burgerlijk Wetboek   Wanneer je te goeder trouw een gestolen voorwerp kocht, bestaat de mogelijkheid dat de eigenaar dit voorwerp terugvordert. De oorspronkelijke eigenaar kan dit doen gedurende een periode van drie j...

0 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 4th, 2023 door Lien Dergent

Mag de politie een burger zomaar fouilleren?

Het fouilleren van een persoon is een praktijk die een rechtstreekse inbreuk kan betekenen op de individuele rechten en vrijheden, zoals het recht op respect voor het privéleven en de menselijke waardigheid en het recht op fysieke integriteit. Politieagenten die bevoegd zijn om personen te fouilleren, moeten dan ook heel strikt de wettelijke bepalin...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 3rd, 2023 door Lien Dergent

Valse bekentenissen

Sinds 2012 heeft iedere verdachte die door de politie of een onderzoeksrechter wordt ondervraagd, het recht om zich daarbij te laten bijstaan door een advocaat. Dit is echt geen overbodige luxe, zeker als je weet dat er nog steeds valse bekentenissen worden afgelegd. Dat deze tot heel wat problemen kunnen leiden, hoeft geen betoog.      Groot risico...

2 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt April 4th, 2024 door Lien Dergent

Ik kreeg een uitnodiging voor een strafbemiddeling. Wat nu?

Na de afronding van een onderzoek kan het openbaar ministerie beslissen om het dossier op te nemen in de zogenaamde procedure ‘Bemiddeling en Maatregelen’. In deze procedure worden bepaalde maatregelen opgelegd aan de dader(s) en krijgt het slachtoffer de mogelijkheid om met de dader(s) een schadevergoeding overeen te komen.      Voor welke misdrijv...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 4th, 2023 door Lien Dergent

Hoe geraak ik af van een levenslang rijverbod?

Een levenslang rijverbod kan enerzijds opgelegd worden als een beschermingsmaatregel en anderzijds als een straf.     Beschermingsmaatregel Wanneer het levenslang rijverbod opgelegd wordt als een beschermingsmaatregel is de reden daarvoor een mentale of fysieke ongeschiktheid. Een opheffing hiervan is mogelijk na minstens 6 maanden na de uitspraak v...

0 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt March 4th, 2023 door Lien Dergent

Wat zijn de regels voor e-steps ?

Wie in steden als Antwerpen en Brussel wandelt, heeft zonder twijfel al gezien dat er de laatste tijd zeer veel elektrische steps rondrijden. Dit nieuwe vervoermiddel daagt stilaan ook buiten de grootsteden op. Reden om even te kijken wat de Belgische wet zegt over het gebruik van een elektrische step.      Gemotoriseerd voorbewegingstoestel Omdat e...

1 min tijd om te lezen/span>
Bijgewerkt February 29th, 2024 door Lien Dergent

Bijkomende straf: het beroepsuitoefeningsverbod

De rechter kan bij bepaalde strafbare feiten de veroordeling gepaard doen gaan met het verbod op een beroepsuitoefening. Er dient een onderscheid gemaakt te worden naargelang het verbod betrekking heeft op besturen dan wel op handel drijven.      Voorwaarden Er moet aan enkele voorwaarden voldaan zijn opdat de rechter deze bijkomende straf kan uitsp...

0 min tijd om te lezen/span>
Meer laden